WIE ZIJN WIJ?

Zestig Blue Lodges en Workshops van perfectie van Brussel, alle Obediences en Jurisdictions samen (Grand Orient of Belgium (GOB), Human Law (DH), Grand Lodge of Belgium (GLB), Grand Lodge Feminine of Belgium (GLfB), LITHOS, Supreme Council of Belgium (SupCoBel)).

We zijn ook individuele metselaars die investeren in concrete acties, onze tijd, onze energie, onze creativiteit en dit op vrijwillige basis om solidariteitsacties voor iedereen te ondersteunen, uit te voeren, te creëren.

WAT? HOE?

Met de hulp van een comité van onafhankelijke deskundigen die oorspronkelijk uit de gezondheidssector afkomstig zijn en waarvan momenteel historici, audiovisuele producenten en juristen van de Workshops deel uitmaken die zich bij Soli-mac aansluiten. Dit comité analyseert alle verzoeken om financiële, materiële of menselijke steun. Het selecteert de te ondersteunen steunaanvragen en zorgt ervoor dat deze goed worden opgevolgd. Om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden, wil het Comité zich uitbreiden naar nieuwe vakgebieden (sociaal, cultureel, MKB, financiën, enz.)

Begeleiden van de Brusselse gezondheidsinstellingen en Zusters of Broeders in moeilijkheden, door :

o Fondsenwerving.

o Materiële hulp: logistiek, medische apparatuur, transport, donaties, leningen

o Fraternale- en menselijke hulp (het creëren van links, professionele herplaatsing, telefoon, winkelen, dagopvang,...).

MET DE ONDERSTEUNENDE, GENEREUZE EN EFFICIËNTE ONDERSTEUNING VAN INFOMANIAK

...EN ZIJN KDRIVE FILE-SHARING PLATFORM...

© COPYRIGHT