Noodgeval is nu of nooit

De eerste oproep van Soli-Mac tot het indienen van projecten eind januari heeft geleid tot een mooie oogst van 61 aanvraagdossiers van 54 verschillende verenigingen, actief in het Brusselse Gewest, voor een totaal steunbedrag van bijna een miljoen euro.

De projecten maakten alle deel uit van de drie thema's die door de Covid-crisis aan het licht zijn gekomen of zijn versterkt: de noodsituatie op gezondheidsgebied, de noodsituatie op voedselgebied en de digitale kloof.

Alle projecten werden geanalyseerd en besproken in groepen van sociaaleconomische, digitale en gezondheidsdeskundigen, waaronder die op het gebied van de geestelijke gezondheid. Bijna 40 vrijmetselaars hebben zo bijgedragen om de Raad van Bestuur van Soli-Mac te verduidelijken met hun scherpe en erkende kennis in hun respectieve domeinen.

Gezien de omvang en de ernst van de behoeften, en gezien de kwaliteit en de relevantie van de ingediende projecten, was de selectie bijzonder moeilijk. Uiteindelijk hebben we 25 prioritaire projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 235.000 euro.

Alle geselecteerde projecten hebben gemeen dat zij zeer dringend zijn en meestal meerjarige en/of vernieuwende aspecten bevatten. Ze vormen een samenhangend geheel dat ons in staat stelt:

- een antwoord te bieden op de primaire behoeften van de meest precaire bevolkingsgroepen, door middel van innovatieve of "duurzame" oplossingen.

- om in te zetten op de toekomst, met een bijzondere nadruk op projecten om kinderen en tieners in moeilijke situaties te helpen of die door jongeren zelf worden gedragen.

- zo dicht mogelijk bij de doelgroepen te komen door mobiele hulp te ondersteunen, of het nu gaat om sanitaire voorzieningen (mobiele hygiënediensten) en/of voedsel (voedseltruck, gekoeld transport)

Om u te informeren, maar ook om u de concrete redenen van ons enthousiasme te laten zien, nodigen wij u uit om, hieronder en in enkele woorden, de betrokken verenigingen en de projecten te ontdekken die wij willen helpen.

Het gebruik van de voorwaardelijke tijd is geen toeval! Al deze projecten zijn meer dan de moeite waard en we moeten ze allemaal steunen! Dankzij de gulheid van de Loges en Vrijmetselaars hebben wij sinds het begin van dit jaar onze voorraad kunnen aanvullen, en wij zijn u daarvoor oneindig dankbaar. Maar op dit moment hebben we niet genoeg om alle succesvolle aanvragen te financieren.

 

We hebben je nodig

Daarom wenden wij ons opnieuw tot u, wetende dat vele Loges op concrete projecten zaten te wachten om hun donatie te doen: wij twijfelen er niet aan dat elke Loge, net als elke Vrijmetselaar, in de gekozen thema's en projecten diegene zal vinden die het meest met zijn eigen gevoeligheid zal resoneren. Deze behoeften vertegenwoordigen een belangrijk budget. Help ons om deze uitdaging van onze solidariteitsplicht aan te gaan!

...We moeten nog 135.000 euro vinden!

SAMEN, ONZE KRACHTEN VERBINDEN, ONZE MOGELIJKHEDEN VERBINDEN, KLEIN EN GROOT, WIJ KUNNEN, WIJ ZULLEN ER KOMEN...

Donaties kunnen nu worden overgemaakt op de rekening van: "Soli-Mac asbl": BE41 0689 3883 2210

Als SS en FF van een belastingaftrek willen profiteren, kunnen zij de betaling op de rekening doen:

"Koning Boudewijnstichting": BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling "125/0030/00021"

In elk geval zal een bevestigingsmail naar info@solimac.be ons ook in staat stellen u op de hoogte te houden van onze toekomstige acties.
  

PROJECTEN 2021  GESELECTEERD    

JETTOIS VOEDSELHULP

Activiteitssectoren:voedselhulp, sociale economie   

PROJECTNATUUR: Via een Sociale Kruidenierswinkel kwaliteitsvoeding van een biologische landbouwcoöperatie (AGRICOVERT) naar een precair publiek (400 personen) brengen

 

TELE-SERVICE SOCIALE RUIMTE

Activiteitssectoren: sociale actie ten behoeve van daklozen    

HARTSPROJECT

Activiteitensectoren : Voedselhulp    

PROJECTNATUUR: Onverkocht voedsel omzetten in kwaliteitsmaaltijden, door professionals in de catering industrie. Behoefte aan isothermische dozen en thermoboxen om warme maaltijden te bereiden en uit te delen aan straatverenigingen

 

AIGUILLAGES

Activiteitssectoren: sociale actie ten behoeve van daklozen    

PROJECTNATUUR: administratieve bijstand verlenen aan immigrantengezinnen in geval van overlijden, scheiding.... Verzoek om persoonlijke beschermingsmiddelen voor vrijwilligers

 

BRUZELLE

Sectoren van activiteit: sociale uitsluiting    

PROJECTNATUUR: Distributie van maandverband en bewustmaking van de menstruele onzekerheid

 

ROLLING SHOWER

Activiteitssectoren: dak- en thuisloosheid

PROJECTNATUUR: Versterking van de psychosociale steun voor reïntegratie en huisvesting zoeken

 

FEDERATION DES RESTOS DU CŒUR

Activiteitensectoren : Voedselhulp    

PROJECTNATUUR: Aankoop van een koelwagen voor een gedecentraliseerde distributie van voedselpakketten, hygiënische en sanitaire produkten.

 

ADRA BELGIUM

Activiteitssectoren: voeding en sociale hulp noodgeval    

PROJECT NATUUR: Social Food Truck: voedselhulp en herverbinding met sociale sociale zorgdiensten

 

Het eiland

Activiteitssectoren: thuisloosheid    

PROJECTNATUUR: Aankoop van een koelwagen voor de oogst voedsel

 

NOJAVEL!

Activiteitssectoren: voedselhulp, sociale economie    

PROJECTNATUUR: Aankoop van een koelwagen die nodig is voor de terugvordering van onverkochte goederen

 

SOLIDARITEITSFONDS AUGUSTE BARON

Activiteitssectoren: hulp voor studenten Underprivileged    

PROJECTNATUUR: Bijstand aan kansarme studenten in de ulbische gemeenschap; beurzen voor een jaar voor voedselhulp en jaar voor voedsel- en huisvestingshulp

 

FRIGO ULB EN CAGETTES

Activiteitssectoren: voedselhulp    

PROJECTNATUUR: Financiële steun om te voldoen aan de vraag naar voedselpakketten voedselmanden

 

IRAHM

Activiteitssectoren : Gehandicapten    

PROJECTNATUUR: Aanpassing van de sanitaire voorzieningen aan de behoeften van kinderen met een mobiliteitshandicap in verband met de noodzakelijke frequentie van handen wassen in de context van de gezondheidscrisis

 

ULYSSE

Activiteitensectoren : Geestelijke gezondheidszorg    

PROJECTNATUUR: Steun voor de vertaling en de reiskosten van vertalers voor personen zonder papieren en/of asielzoekers in het kader van administratieve formaliteiten

 

SAFA

Activiteitssectoren: huiswerk school    

PROJECTNATUUR: Academische en sociale hechting van jongeren in moeilijkheden als gevolg van de crisis gezondheid door individuele interviews met professionals

 

ADEMAR AMIS DES ENFANTS MALADES RÉNAUX

Activiteitensectoren : Jeugdhulp    

NATUUR VAN HET PROJECT : Computerapparatuur, tablets, laptops om het isolement te bestrijden van kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis voor nefrologie en hemodialyse

 

CENTRE DE SERVICE SOCIAL DE BRUXELLES ZUIDOOSTEN

Activiteitssectoren: sociale zorg en gezondheidszorg    

PROJECTNATUUR: Digitaal leren voor kansarme kinderen en administratieve administratieve steun voor gezinnen

 

GERICHTE SCHOOL

Activiteitssectoren: Speciaal onderwijs    

PROJECTNATUUR: Uitrusting van een klaslokaal met laptops

 

NICOLAS SMELTEN SCHOOL JOYOUS CITY

Activiteitssectoren: speciaal onderwijs    

PROJECT NATUUR: Toegang digitaal hulpmiddel kinderen 10-12 jaar in het speciaal onderwijs. types 3 en 8, via financiering van computers

 

DE ILOT

Activiteitssectoren:dakloosheid    

PROJECTNATUUR: Verbetering van de toegang tot administratieve en andere diensten voor daklozen via computers in L'Ilot

 

IRAHM

Activiteitssectoren: Gehandicapten - Jeugdhulp    

PROJECTNATUUR: Aankoop van computers en tablets ter ondersteuning van het leren educatieve handicaps

 

SCHOOL COLONIES WERKEN VAN SCHAERBEEK

Activiteitssectoren: buitenschools    

PROJECTNATUUR: Terbeschikkingstelling van laptops aan studenten in opleiding voor sociale sociale promotie

 

PARENTHESIS. OPHANGSERVICE BXL SCHOOL

Activiteitssectoren: jeugdwerk en Onderwijs    

PROJECTNATUUR: terugkoop van apparatuur na een inbraak

 

FAMILIEVE UNIVERSITEIT

Activiteitssectoren: jeugd- en gezinsinloop   

PROJECTNATUUR: Aankoop van 3 tot 5 digitale borden en 90 computers

 

ANDERLECHT KINDERHUIS

Activiteitssectoren: alfabetiseringscentrum   

PROJECTNATUUR: Steun voor de opleiding van vrouwelijke alfabetiseringsleerlingen in NICT Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

MET DE ONDERSTEUNENDE, GENEREUZE EN EFFICIËNTE ONDERSTEUNING VAN INFOMANIAK

...EN ZIJN KDRIVE FILE-SHARING PLATFORM...

© COPYRIGHT