WELKOM IN SOLIMAC! 

 

Oproep aan broeders en zusters:

In het licht van de verschrikkelijke crisis in Oekraïne en de urgentie van het moment heeft Soli-Mac opgeroepen tot rechtstreekse steun aan de reeds ter plaatse aanwezige verenigingen: materiële en financiële hulp en opvang van vluchtelingen.

Sindsdien hebben vele Broeders en Zusters, maar ook sympathisanten van buiten de vrijmetselarij, een beroep op ons gedaan, concrete acties voorgesteld, of zelfs al toegewijde donaties gedaan.

Geconfronteerd met de omvang van de behoeften en wetend dat deze crisis nog lang zal aanslepen, kon Soli-Mac niet werkloos blijven.

Daarom hebben wij besloten een oproep te doen om giften in te zamelen bij Zusters, Broeders, sympathisanten en Loges, en onze ervaring en snelheid van handelen in dienst te stellen van deze zaak.

Ons optreden zal gebaseerd zijn op de ervaring die is opgedaan tijdens de Covids-crisis van 2020, en op de beginselen die ons toen hebben geleid:

- Verzamel de verspreide giften, zowel van Zusters en Broeders, of breder, van ondersteuners van onze acties, als van Loges, om ze zo efficiënt mogelijk te maken.

- Deze toewijzen op basis van het advies van een groep deskundigen op dit gebied die ons kunnen helpen de hulp zo goed mogelijk te oriënteren, zodat deze zo adequaat en duurzaam mogelijk is. En zo te garanderen dat elk van uw giften op de best mogelijke manier zal worden gebruikt, naargelang van de evolutie van de behoeften.

- De actie van de vrijmetselarij, die zo belangrijk is voor ons imago in het algemeen en op den duur misschien ook voor onze rekrutering, naar buiten toe zichtbaar maken.

- Onze acties prioriteren op het niveau van het Brussels Gewest, waarvan de structuren, verenigingen en initiatieven op het gebied van de opvang van vluchtelingen ons beter bekend zijn (bijvoorbeeld en zonder exhaustief te zijn, hulp met computers, hulp bij communicatie, zoeken naar opvangplaatsen, hulp aan kinderen, enz. Het is voor ons van belang te preciseren dat wij, afgezien van de urgentie van de crisis in Oekraïne, de verenigingen die wij hebben geholpen en die wij zullen blijven helpen, niet vergeten, evenmin als de vluchtelingen van andere origine. Wij zullen hiervoor zorgen door middel van onze volgende oproepen tot het indienen van projecten, die gestructureerd zijn volgens de lijn van wat wij in 2021 hebben bereikt.

Concreet

1. Wij zullen in de komende dagen ons comité van deskundigen voor Oekraïne oprichten. Verscheidene concrete contacten hebben reeds vruchten afgeworpen (burgerplatform, OCMW, migratie, vluchtelingen....)

2. U kunt nu uw donaties doen op een van onze rekeningen:

- Rechtstreeks naar de Soli-Mac Asbl rekening bij de Belfius bank: BE41 0689 3883 2210 onder vermelding van "Donatie Oekraïne"

- Of, indien u wenst te genieten van een fiscale aftrek, op de Soli-Mac rekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met de (verplichte) gestructureerde mededeling "125/0030/00021".

Let op: als u voor deze laatste optie kiest, is het absoluut noodzakelijk dat u ons ook een e-mail stuurt naar info@solimac.be met de naam van de donateursrekening en het bedrag.

Deze informatie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw donatie wordt toegewezen aan een van de "Oekraïne"-projecten

 

SOLI-MAC wil de deskundigheid en broederschap van de vrijmetselaars ten dienste stellen van de gezondheidszorg en de sociale actie voor iedereen. Want solidariteit is een van de fundamentele waarden van de vrijmetselarij.

Een solidariteit die niet ophoudt bij de deuren van de tempels van de Vrijmetselaars. Een solidariteit die bedoeld is om alle mensen te dienen, over alle verschillen heen, want gelijkheid is een van de grondbeginselen van de vrijmetselarij.

De gezondheids-, economische en politieke crisis die wij doormaken heeft verschrikkelijke gevolgen voor ons dagelijks leven.

Onze enige kracht is een doeltreffende, concrete, solidaire bijdrage te leveren om samen dit lijden te bestrijden, om deze ongelijkheden in het aangezicht van de pijn te verminderen, om het licht in ons leven te laten terugkeren.

Alleen kunnen we niets doen, samen kunnen we alles doen.

MET DE ONDERSTEUNENDE, GENEREUZE EN EFFICIËNTE ONDERSTEUNING VAN INFOMANIAK

...EN ZIJN KDRIVE FILE-SHARING PLATFORM...

© COPYRIGHT